EMC-terapeut utbildning, start mars 2020

den 23 september 2017

EMC Terapeututbildningen har sin grund i 20 års klinisk erfarenhet och har sin teoretiska förankring inom anknytningsteorin, Kognitiv beteendeterapi, psykosociala, utvecklingspsykologiska, humanistiska,  existentiella och holistiska teoriramar. 
Läs mer om EMC-utbildningen här

Skriv en kommentar
Kommentarer
2017-10-16 22:31
Start 16 feb 2018

Www.myspirityoga.se

2017-12-05 21:45
Fel datum

Startar feb 2018
Www.myspirityoga.se