Vaccintillverkarna har nyligen begärt och fått ansvarsimmunitet

Image

Vaccintillverkarna har nyligen begärt och fått ansvarsimmunitet.
De kan alltså inte ställas till svars för de skador vilka vaccinet kommer att ge.

Det vaccin de nu tillverkar har inte testats eller om det testats i mycket begränsad omfattning. De har fått dispens och vad som normalt tar flera månader att testa (för att säkerställa att bieffekterna är "rimliga") skall nu göras på fem dagar. Läs även om ingrediensera i vaccinet och de bieffekter som relateras till desaa ämnen.

KÄLLA:
http://birdflu666.wordpress.com/2009/07/18/us-government-gives-baxter-novartis-legal-immunity-for-injury-and-death-caused-by-their-h1n1-jab/

Innehållsförteckning och sammanställning av Svininfluensavaccinet

Senaste skrämmande larmen kring vaccineringen har gett tillverkarna kalla fötter och nu kräver de ansvarsfrihet. DET säger MYCKET om den helt galna skrämselkampanj som bedrivs i samhället. Ett oprövat vaccin, fullt med miljögifter och kvicksilver skall sprutas in direkt i blodet MEN då på ditt eget ansvar... Med anledning av all allmän oro, så har jag mailat mina MYCKET kompetenta kollegor varav Biotek svarar såhär...  SNÄLLA läs....

Sammanställning av information kring vaccination mot H1N1/Svininfluensan/Den nya influensan

Ingredienser:
Sqaulene/Hajleverolja (10,6mg), DL Alfa Tokoferol (11,86 mg), Polysorbat80 (4,85 mg. Sorbitol, fettsyror etylenoxid), Hjälpämnen: Polysorbat80, Octosynol10, Tiomersal (5mcg), Natriumklorid, Dinatriumvätefosfat, kaliumvätefosfat, kaliumklorid, Emulsion: Natriumklorid, Dinatriumvätefosfat, Kaliumdivätefosfat, Kaliumklorid.

(Detta är ingredienslista Juli 2009, men möjligheten finns att ändringar sker)

Adjuvanter (= tilläggsbehandlingar, i vaccinationer menas det att man vill öka reaktionen, snabbare effekt). Squalene är en adjuvant. MR59 heter den squalene adjuvant som Novartis använt.

Squalene/Hajleverolja:
Squalene är egentligen ett kolväte och en antioxidant. Vi kan återfinna detta ämne i vår egen hjärna och nervsystem, där den har viktiga funktioner. Intas squalene tillsammans med exempelvis olivolja så kan du möjligen åtnjuta dess antioxidantiska effekter samt så kommer din egen kropps immunförsvar att känna igen ämnet MEN detta är den goda sidan av squalene.

Skillnaden mellan "den goda" och "den onda" effekten handlar om just hur squalene intas. Vägen det tillförs in till din kropp. En injicering av något ämne är aldrig en normal väg för att ämne att ta sig in i en kropp. Vid injicering av squalene ter det sig att verka som om immunförsvaret går till attack. Den attackerar då inte bara det squalene som injicerats utan går till fullständig attack på även allt naturligt squalene som finns i din kropp.

Immunförsvaret kommer med andra ord att försöka förgöra varenda molekyl av squalene i din kropp, således förgörs det naturliga squalenet som har vitala funktioner i ditt nervsystem. Immunförsvaret förlorar alltså funktionen att egentligen känna igen vad som är ens egen vävnad och celler- denna autoimmuna reaktion är farlig och kan leda till nervskador och döden i sämsta fall.

Gary Matsumoto, en av journalisterna som har undersökt frågan kring squalene. Han hävdar att det finns flera sjukdomar som direkt kan relateras till injiceringar innehållande squalene. Rheumatoid Arthritis (reumatism), Multiple Sclerosis (MS), Systemtic Lupus Erythematosus. Det finns omskrivet i 24 olika vetenskapliga artiklar i 10 olika länder om adjuvanten squalene och dess skadliga effekter. Karolinska Inst. i Sverige har bland annat hittat squalene gav en form av reumatism i djurförsök (endast squalene). "The Polish Academy of Sciences" har visat (djurförsök) att squalene (endast squalene) kan katastrofalt skada nervsystem och hjärna.

Gulf War Syndrom
Studie publicerades 2002. Det finns starka bevis som tyder på att squalene (MF 59 Novartis squalene adjuvant, som för övrigt icke fanns godkänd att egentligen inkluderas i ett vaccin)är ansvarig för GW syndrom.  

(Symptoms attributed to this syndrome have been wide-ranging, including chronic fatigue, loss of muscle control, headaches, dizziness and loss of balance, memory problems, muscle and joint pain, indigestion, skin problems, shortness of breath, and even insulin resistance. Brain cancer deaths, amyotrophic lateral sclerosis (also known as Lou Gehrig's disease) and fibromyalgia, Sjogrens syndrome, night sweats, low-grade fever, antithyroid effects).

Polysorbat 80 (Sorbitol, Fettsyror, Etylenoxid)
Etylenoxid är giftig att inandas, ger lungskador. Används för rengöring av kirurgiska instrument, bakteriedödande.

Tiomersal – är ett form av kvicksilver
Kvicksilver är ett gift och det finns inget acceptabelt gränsvärde för detta ämne. Kvicksilver förbjöds 1 juni 2009 i Sverige. Tiomersal togs bort från barnvaccinationerna under tidigare delen av 90-talet. Kemikalierna i Tiomersal är dödliga, kan orsaka cancer, hjärn- och leverskador. Nu skall tydligen Tiomersal ingå igen i ett vaccination tänkt att ge både barn, vuxna och gamla.

Fosfater – alla fosfater kväver alla former av vattenlevande djur - är ett miljögift!
Dinatriumvätefosfat- Kallas kristallvatten, är mycket giftigt för vattenrelaterade organismer, klassas som farligt avfall, skall ej tömmas i vanligt avlopp, kan orsaka högt blodtryck, bristande sköldkörtelfunktion, höjt blodsocker, sömnlöshet, myrkrypningar, värk i handled/Karpal Tunnel Syndrom, lokal muskelsmärta.