Mobilstrålning påverkar hjärnan

Råttors hjärnceller dör av mobilstrålning

"På sikt kan människor få skador av ett flitigt användande av mobiltelefonen." Det hävdade forskaren och professorn i neurokirurgi, Leif G Salford vid läkarstämman förra veckan. Hans studier på råttor visar att råttornas hjärnceller dör efter 28 dagars exponering av mycket låga elektromagnetiska fält.

Leif G Salford och hans forskarteam har under många år studerat vilka risker råttor utsätts för efter att ha exponerats för elektromagnetiska fält. 1 600 råttor har under årens lopp ingått i studierna, som bedrivs vid universitetssjukhuset i Lund. Nu har 96 råttor specialstuderats i två studier med 48 råttor i varje försök.
 
- Vi upptäckte att cellerna redan börjar dö efter 28 dagars exponering, något vi tidigare sett först efter 50 dagar, säger Leif G Salford.

Redan tidigare har Leif G Salford upptäckt att det uppstår förändringar i råttornas hjärnor när de exponeras för elektromagnetiska fält. Det han sett är att proteinet albumin läcker ut genom kapillärväggen i råtthjärnan. 50 dagar efter exponering kan sådant läckage, som mörka fläckar i råttornas hjärnor.
 
- Men sådant läckage kan man se omedelbart efter en-två timmar exponering. Och energivärdena är mycket, mycket låga, och det är vid de allra lägsta energivärdena som läckaget är störst. Värden som är bara en tusendel av den energi som finns vid mobilens antenn, säger Leif G Salford.
 
Yngve Hamnerius, biträdande professor på institutionen för elektromagnetik på Chalmers i Göteborg, anser att Leif G. Salfords studier med de döda cellerna är intressanta.
 
- För länge sedan såg jag förändringar i kaninhjärnor, men de exponerades med höga värden. I Salfords studie är det tvärtom mycket låga värden som ger förändringar.
 
Leif G. Salfords nya resultat kan innebära att det normala dos-responssambandet (sambandet mellan stråldos och uppkomna förändringar inte gäller, men Yngve Hamnerius vill inte uttala sig om studierna förrän de har publicerats. Enligt Leif G Salford ska resultaten inom kort publiceras i en vetenskaplig tidskrift.

Ny svensk studie visar skador efter mycket svaga stråldoser
Källa: Aftonbladet

Här läcker det från blodet in i hjärnan efter ett simulerat mobilsamtal. 50 dagar senare är två procent av de utsatta hjärncellerna skadade eller döende.

- Passiv mobilstrålning kan vara ett jätteproblem. Det kan drabba en hel generation, säger
Leif G Salford, professor och ansvarig för en ny svensk studie.

Det handlar om synliga biologiska effekter från mycket små doser av mobilstrålning eller andra elektromagnetiska fält.
Halten är mellan en hundradel och en tusendel av strålningen direkt vid GSM-telefon och motsvarar ett avstånd på 1,85 meter från mobilens antenn.

Öppnar ett "fönster"
Just där öppnas vad forskare kallar "ett fönster" i hjärnan. Det elektromagnetiska fältet gör att molekyler som normalt stannar i blodkärlen i stället passerar ut i hjärnan och in i hjärncellerna.
- Där börjar det passera albumin från kärlen ut i hjärnan. Och vi tror att detta är ett aktivt läckage. Dessutom handlar det om stora molekyler, vilket innebär att även andra saker med stora molekyler kan tänkas läcka, säger Leif G Salford, professor i neurokirurgi vid universitetet i Lund.

Stora molekyler
Albumin är blodets egen konsistensgivare. Ämnet passerar normalt inte från blodkärlen över till andra delar av kroppen, men liknande läckage har upptäckts vid sjukdomar som epilepsi och högt blodtryck.

Hamnar albumin i en hjärncell mår cellen dåligt och riskerar att dö.
Salfords mycket uppmärksammade svenska studie har genomförts på 1600 råttor i Lund.
47 procent av djuren fick synbara effekter i hjärnan.

Det oroande är de låga halter elektromagnetisk strålning som djuren utsattes för. Höga strålhalter hade nämligen inte alls någon effekt.
Halten motsvarar vad som kallas "passiv mobilstrålning", låga doser som drabbar vem som helst i princip dagligen.

Ingen värme
Det fanns inte heller någon värmepåverkan, som tidigare uppmärksammats och påpekats vara skadlig.
- Djuren exponerades från två minuter till 16 timmar för svaga doser. Och det verkar som den mest effektiva möjligheten att öppna detta fönster i hjärnan verkar vara på effekter som är mellan en hundradel och en tusendel av strålningen direkt vid telefonen, säger Salford.
Strålnivån som ger skadorna ligger långt under gränsvärdet.

Döende efter 50 dagar
Dessutom syns effekterna lång tid efter exponering.

- 50 dagar efter den här effekten så syns celldöd. Upp till två procent av cellerna som drabbats mår dåligt eller är döende.

Exakt vilka hälsoeffekter upptäckten kan få för människor är oklart. Inga studier har gjorts på människor.

- Råttorna mår inte heller dåligt efter att de utsatts för de här små doserna. Men det läcker albumin, säger Salford.

- På sikt kan en hel generation människor skadas.
Upptäckterna i Lund studeras nu av andra forskare i världen.

Källa: Aftonbladet


mobilstrålning

En vanlig oskadad råtthjärna som inte utsatts för mobiltelefoni. Basalt i hjärnstammen syns ett normalt litet upptag av albumin.

Foto: LEIF G SALFORD

 

mobilstrålning

Efter två timmars exponering av svag GSM-strålning syns läckaget runt blodkärlen i hjärnan som små fläckar. Albumin har passerat in i hjärncellerna.

Foto: LEIF G SALFORD

 

 

mobilstrålning

50 dagar efter exponeringen syns celldöd som mörka fält. Upp till två procent av cellerna mår dåligt eller är döende. Bilden är från hjärnans minnesfunktion i hippocampus.

Foto: LEIF G SALFORD

 

***********************************************************************

Stor studie: Mobilen ger hjärntumör

Svenska forskare: En timmes mobilprat per dag ökar cancerrisken med 50 procent

LONDON. Att prata i mobiltelefon ökar risken för hjärntumör drastiskt.

Värst är det för barn och ungdomar.

– Det finns definitivt anledning till oro, säger professorn och överläkaren Lennart Hardell.

Det är den mest omfattade forskningen som gjorts hittills.

Och den visar ett tydligt resultat: Att prata i mobiltelefonen mer än en timme per dag ökar cancerrisken med 50 procent under en tioårsperiod.

– Det är förvånansvärt hur ointresserad mobiltelefonindustrin är som slår i från sig och säger att det inte är ett problem, säger Lennart Hardell.

Går två centimeter in i hjärnan

Den nya rapporten presenteras i senaste numret av vetenskapstidskriften Occupational Environmental Medicine,

Lennart Hardell på universitetsjukhuset i Örebro är en av två svenskar som står bakom den. Han har tillsammans med Kjell Hansson Mild, forskare på Arbetslivsinstitutet i Umeå, gått igenom 2 200 fall.

Deras rapport har sedan sammanställts med liknande från Finland, Danmark, Japan, Tyskland, USA och Storbritannien.

Strålningen från mobiler går två till tre centimeter in i hjärnan och vissa studier visar att den orsakar dna-skador

Värst drabbade är barn som har tunnare skallben och inte fullt utvecklat nervsystem.

Nästan alla unga använder mobil

I dag har 50 procent av alla 7-åringar en mobil, 95 procent av 14-åringarna och 99,9 procent av alla 19-åringar.

I tidningen Independent jämförs mobilstrålning med hälsorisken rökning orsakade för tjugo år sedan.

– Rökning ger i och för sig 11 gånger ökad risk för lungcancer och mobiler "bara" fördubblad cancerrisk. Å andra sidan är användandet hundra procent i stort sett så många kan drabbas. Vi måste vänta tio till tjugo år till innan vi vet säkert hur hälsovådligt det är, säger Hardell.

Källa: Aftonbladet