De fem elementen

Feng Shui och Vastu är urgammal visdom som beskriver färg, form, rymd och de fem  elementens inverkan på vår hälsa, omgivning och liv i den kinesiska och indiska traditionen.

Feng Shui är kunskapen om hur vi skapar harmoni genom förståelse för materia.

Vastu är Indiens motsvarighet till Feng Shui och utgör en av pelarna i det tempel som den indiska visdomen och filosofin utgör.
De andra pelarna är Yoga, Ayurveda och Jyotish (astrologi).

Allt som existerar i universum, inklusive våra kroppar, består av de fem elementen. De fem elementen är: fem element feng shui

  • Jord - geomagnetisk energi
  • Vatten - gravitationsenergi
  • Eld - solenergi
  • Trä - vindenergi ( motsvarar vind i Vastu)
  • Metall - kosmisk energi (motsvarar rymd Vastu)

Dessa krafter har en stor inverkan på människan liksom miljön omkring oss. Vastu och Feng Shui är kunskapen om hur vi organiserar och skapar en miljö som är i harmoni med dessa naturkrafter.

När vi inte är synkade med dessa krafter kan det bli som att simma mot strömmen istället för med. Hitta det element som balanserar dig enligt österländsk astrologi, se här.

Fem elementen i kläder

All materia kan klassificeras utifrån de fem elementen. Mönster, färg, form och uttryck anger sammantaget ett föremål eller materiaslags komposition av element.

Våra yogatillbehör, och inte minst yogakläder, är designade för att ge användaren energi. Vi har klassificerat färgkombinationerna utifrån hur mycket av ett element de innehåller och angett detta i % per element. Detta ska ses som en uppskattning snarare än en exakt vetenskap och syftar till att vägleda dig att hitta färgen som ger dig energi.

Se energipaletten med våra färgkombinationer här.