MySpirit
MySpirit

Swedish eco yoga wear & gear
 designed by yogis for yogis.

Nyheter
MySpirit Yogalärarutbildning med fokus på personlig utveckling genom yoga.
Emotional Memory Clearing (EMC) och är en unik metod inom affekt-teori, känslomedvetenhet och känsloreglering.